Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Reading/Book Project English vt-18 år 9

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

During the following three weeks you´re going to read a book by your own choice. You are going to read, write, reflect and analyze both individually as well as in groups.

Purpose: 

To develop your language by focusing on reading, reflecting and writing.

Task :

 • You are going to read a book  that you have chosen yourselves. 
 • Every week you will read a certain amount of pages. 
 • Each week you get different tasks in class about : language, content, characters etc - you discuss and write

         You write down your reflections (analytical questions) and words in Drive. Name the map/document: Read and Reflect

         -you should also write down difficult words n this document .

 

Homework is to read and to write down new/difficult words  and if necessary finish analytical questions

 

 

 

Assessement (bedömning)

Your written documentation in drive, participation in lesson activies and discussions.

 

See below; 

 

 • En E 7-9
   Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En C 7-9
   Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En A 7-9
   Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läroplanskopplingar

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
word list (words that are good to know regarding book project/reviews)