Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Skriet från vildmarken

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi läser klassikern "Skriet från vildmarken" av Jack London

 

 

Under tre veckor läser vi klassikern Skriet från vildmarken av Jack London. Vi diskuterar boken muntligt i klassen samt skriftligt, där du enskilt besvarar bokfrågor utifrån lässtrategierna. Uppgifterna görs under lektionstid.

Läsplanering och uppgifter läggs ut i Classroom.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter