Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Etiska dilemman

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Du ska tillsammans med dina kamrater presentera ett etiskt dilemma och föreslå en lösning på det utifrån någon av modellerna vi arbetat med

Tid:

Vecka 21-23

 

Arbetsuppgift:

Du arbetar tillsammans med en eller flera kompisar. Er uppgift är att producera en film där ni visar ett etiskt dilemma och hur man skulle kunna lösa det med hjälp av olika etiska modeller.

  1. Ni skriver ett manus
  2. Ni bestämmer vilka som ska medverka som skådespelare
  3. Ni agerar och spelar in olika scener
  4. Ni klipper ihop filmen med hjälp av t.ex. moviemaker eller ett annat program. Ni använder er av bilder, ljud, musik, text o.s.v.
  5. Ni visar filmen för klassen

 

Bedömning:

Filmen ska hålla sådan kvalitet så att den kan visas för andra klasser

Filmen ska innehålla ett tydligt dilemma

Filmen ska presentera en lösning utifrån de etiska modellerna

Det ska tydligt framgå hur den etiska modellen använts


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback