Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO Europas sista vildmark åk 5

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Varför har renen hårig mule? Finns det blommor med päls? Kan granar ha skägg? Vems spöklika skratt hörs i skogen? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig när vi arbetar med Europas sista vildmark.

Mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan leva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Undervisning

 • Läsa texter
 • Arbeta med begrepp och bilder.
 • Se filmer.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och i grupp.

Bedömning

Efter området ska du skriftligt eller muntligt kunna svara och ge exempel på: 

 • rovdjur som lever i fjällen.
 • vad en glaciär är.
 • några djurarter som lever i fjällen.
 • en näringskedja där du har arter från fjällnaturen med.
 • 3 saker som människan använder fjällen till och förklara hur den användningen kan påverka och förändra naturen i fjällen.
 • varför det finns nationalparker och naturreservat.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi - Europas sista vildmark (fjällen)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback