Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Musik, Bild

·

Årskurs:

4

Harry Potter Tema

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Harry Potter-dag på elevernas initiativ. Eleverna höll i workshops, klädde ut sig och vi spelade Quidditch.

Nuläge.

Vi har en stor delaktighet och ett stort inflytande av verksamheten från eleverna

Några av dem behöver ta mer ansvar för sin fritidsvistelse

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever på Källerian.

Alla elever ska ha lika rätt till och stimulans på fritids samt utvecklas utan att hindras av traditionella könsroller och värderingar. Både för elever med särskilda intressen och förmågor som elever med olika sorts svårigheter.
Elevernas tillvaro på fritids ska präglas av demokratiska värderingar som skapar en arbetsmiljö som leder till delaktighet, ansvar och jämlikhet.

Återkoppling till beslut där eleverna har varit delaktiga i är av största vikt. Ett väl genomfört arbete i skolan och på fritids kring likabehandling och grundläggande demokratiska värderingar är framgångsfaktorerna för att skapa ett gott klimat för eleverna.

 

Hur? 

Under ett fritidsråd kom det upp att majoriteten av eleverna ville ha en Harry Potter-dag. Vi bestämde oss för att genomföra det tillsammans med dem. Alla fick klä ut sig, även vi pedagoger. Många barn har olika intressen inom Harry Potter. De fick därför hålla i olika aktiviteter där de fick lära ut sina aktiviteter. Aktiviteter som fanns: Göra din egen trollstav, lära ut trollformler, latexsärr. De som var duktiga inom områdena var ansvariga för att lära ut sin aktivitet. De tog sin uppgift på allvar och det var lyckat.

Dagen såg ut såhär:

Vi delade in dem i elevhem när de kom in i lokalen. De fick komma in till musik från harrypotter. Vi pedagoger var utklädda till karaktärer. eEn och en fick de komma in och sätta sig på "tronen" (en fotölj) och fick på sig en häxhatt. De blev indelade i olika elevhem. Vi hade även dukat upp mellis och sötsaker som ett stort dessertbord. Det satte igång barnen rejält.

Efter en stund gick vi ut och körde Quiddich. Där skulle vi inte haft en turnering utan göra det effektivare. Vi hade först gömt kvicken å planen. I de sista matcherna sprang en pedagog runt med kvicken i ett snöre på planen. Det var bättre och roligare. Annars var spelet roligt och vi kommer använda det i andra tillfällen.

 

Utvärdering: (är inblandad i texten ovan, men även:)

Eleverna var delaktiga och genomförde sina ideer. De tog ansvar för aktiviteterna. På fritids ska eleverna ges utrymme och uppmuntras att vara delaktiga samt ta ansvar och egna initiativ i verksamheten. Det gjorde dem verkligen! 

Det var en väldigt rolig men ansträngande dag då det är svårt att göra saker i stor grupp. Många kommentarer som "måste man vara med?" Innan alla faktiskt var med. Mycket negativitet. De som inte var negativa var däremot väldigt positiva och stirriga, skrikiga och taggade. Det var därför svårt att organisera upp aktiviteterna.

Vårt mål har uppfyllts. 

Delaktigheten, elevinflytande och den sociala integrationen är något vi strävat mot hela året och vi är mycket nöjda. Detta är en dag vi utformat just efter barnens egna önskemål under ett fritidsråd.

 

Man skulle kunna utveckla aktiviteten till andra teman som ex. Musiktema, sporttema m.m. där man kan ha fler workshops (kanske kahoot)


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback