Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6 - 9

Färgträffning Bild VT18

Gammal, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Förmågor att utveckla: 1. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 2. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 3. Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Centralt innehåll: Framställning av berättande och informativa bilder. Teckning, måleri och återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning, måleri och hur dessa används. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild åk 6
Uppgifter
Färgträffning tyg eller tidningsurklipp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback