Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur och teknik med Vännerna i Kungaskogen

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Med hjälp av vännerna i kungaskoggen kommer vi att arbeta med naturvetenskap och teknik.

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill väcka barnens intressen och nyfikenhet inom naturvetenskap och teknik. Vi vill även ge dem en förförståelse för dessa ämnen.  

Vi vill ge barnen en ökad förståelse för naturvetenskap och teknik. 

Vi vill genom olika sätt se vad barnen redan kan och hur vi kan ta reda på mer saker. 

Vi kommer även att introducera Naturvetenskap och Teknik med hjälp av Vännerna i Kungaskogen.  Barnen kommer att få bygga Vännernas bo med hjälp av olika material. Vi kommer i den fria leken uppmuntra barnen att bygga kojor och hus av olika material för att lyssna in deras tankar om konstruktion.

 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att experimentera och ta till vara på naturens tillgångar. Samt ta tillvara på det barnen själva redan vet eller har en tanke kring.

Genom att observera och dokumentera barnens tankar och intressen kommer vi finplanera vad vi ska jobba med. Vi kommer även samtala och reflektera med de äldre barnen om deras lärande för att medvetandegöra vad de lärt sig men även vad de vill lära mer om.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi utgår från barnens tidigare erfarenheter och intressen, tillsammans med det dem just nu går att fundera på. 

De kommer att få vägleda oss pedagoger hur detta kommer att utvecklas. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

 

Hur gick det?

Alla djurens bo blev inte gjorde men dem som blev gjorde tyckte barnen va roligt och de började diskutera hur dem bor. När vi skapade boen så hade vi varit i skogen och plockat med oss mattrial till skapandet. Barnens tankar och idéer låg till grund hur det skulle vara. Under projekten fördjupade vi oss hur djuren bor vad dem äter etc. När vi hade så mycket snö så byggde barnen vännerna i kungaskogen av snö och experimenterade vad händer när man måla på snö med vattenfärg. Vi har inte exprimeneterat i den utsträckningen som var tänkt, de större barnen har fått mer genom kompisklubben.

 

Vad fungerade/fungerade inte?

Genom temat så tyckte vi att det var lätt att få i naturvetenskap och teknik. som tillexempel byggde vi koja i skogen. Det om vi känner är att i inte riktigt hann med det vi hade planerat.

Hur går vi vidare?

Till hösten byter vi tema men utgår från sagornas värld igen. Vi känner att här kan vi utveckla det som vi har gjort denna termin. Även försöka att vi får till mer experiment och bygg och konstruktion.


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback