Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livscykel hos djur.

Herrestadsskolan F-3, Uddevalla · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Naturvetenskaper har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Beskrivning av arbetsområdet.

Vi kommer att undersöka en grodas och en fjärils livscykel. Vi kommer att se på filmer, diskuterar och sätter samman bilder som visar grodans olika faser i rätt ordning. Vi följer grodans utveckling genom att ta in grodägg i ett akvarium i klassrummet.  


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen
En grodas livscykel.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback