Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Afrika - namngeografi och milleniemållen

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Arbetet består av 2 delar - dels ska du visa att du har kunskaper om Afrikas namngeografi, dels ska du fördjupa dig i ett land med utgångspunkt i FN:s milleniemål

Vi arbetar med Afrikas karta - länder, huvudstäder och namngeografi.

Du ska också göra en fördjupning om ett land som du valt. Gör en kort beskrivning kring landets yta, befolkning osv. Fokusera sedan på milleniemålen - välj 3 att skriva om. Hur är statusen i landet du skriver om? Hur skulle landet påverkas om det förbättrades? Vilken/vilka åtgärder tycker du skulle vara lämpliga?

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Geografi Afrika
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback