Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Detektivbyrån

Bringsta skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Nu ska du få jobba som detektiv under några veckor. Du kommer att få träffa detektiven Sally Smart som inspirerar till samtal och frågor. Du kommer att få kluriga uppdrag som på olika sätt övar dig att bli lika smart som Sally själv.

Ämne: Svenska åk 2

Arbetsområde: Detektivbyrån

Under några veckor kommer du att få bekanta dig med Sally Smart och Detektivbyrån. Du ska få lyssna på berättelser och göra olika uppdrag.

Konkreta mål:

Du ska kunna lyssna aktivt och följa med i handlingen när någon annan läser.
Du ska kunna återberätta och samtala om innehållet.
Du ska kunna ta ställning och argumentera för din åsikt.

Du ska kunna skriva en text kopplat till uppdraget.

Bedömning:

Under vårt arbete med detektivbyrån kommer jag att lyssna på dig då du återberättar textens innehåll och då bedömer jag hur väl du följt med i handlingen samt hur väl du återberättar innehållet som helhet.
Du ska kunna ge exempel på viktiga händelser i texten genom att återberätta dessa för mig eller en kamrat.
Du ska kunna ge kamratrespons på en text och även kunna bearbeta din egen text.

Undervisning:

Vi kommer att läsa texter ur Detektivbyrån, jobba med olika uppdrag som vi får av Sally Smart, diskutera texterna gemensamt samt i mindre grupper, skriva texter, göra ordlistor.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback