Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Musik åk 2 - Vi bygger en visa

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Vi bygger vislådor tillsammans. Vi kommer tillsammans att visa hur en visa ser ut. Vi kommer att lyssna på barnvisor och prata om vanliga strukturer i dessa, samt bygga modeller av visan genom att använda sig av de saker som sjungs om.

Våra mål

Du ska kunna:

- Skapa/bygga en låda som representerar/gestaltar någon känd barnvisa

- Visa att du vet vilka byggstenar som är vanligt förekommande i barnvisor

 

Så här arbetar vi

Vi bygger vislådor tillsammans. Vi kommer tillsammans att visa hur en visa ser ut.

Vi kommer att lyssna på barnvisor och prata om vanliga strukturer i dessa,

samt bygga modeller av visan genom att använda sig av de saker som sjungs om.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Gestalta en känd barnvisa genom att skapa/bygga en låda innehållandes ledtrådar från visan

- Visa att du med stöd har förstått vilka symboler som är viktiga för att lådan ska visa vilken barnvisa den gestaltar

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Visa att du utan stöd har förstått vilka symboler som är viktiga för att lådan ska visa vilken barnvisa den gestaltar


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback