Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Musik, Matematik, Svenska

·

Årskurs:

3

OS 2018

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Vinter OS 2018 i PeyongChang

Utgångspunkt:

Under tiden den 9-25 februari pågår OS i Sydkorea. Vi uppmärksammar detta i klassen, då det är en aktuell händelse.

Konkretisering av målen:

Du ska lära dig några fakta om OS som vi pratat om.

Du ska känna igen den olympiska flaggan.
Du ska känna igen hur ett stapeldiagram ser ut, samt kunna avläsa det.
Du ska känna igen Sveriges nationalsång, samt sjunga den tillsammans med klassen.

Du ska känna till lite om hur man informationssöker på webbsidor.

Du ska läsa en fakta text om en vinteridrott och presentera fakta för dina klasskompisar.

Genomförande:

Vi arbetar tillsammans i klassen och lär oss om OS genom att se film, titta på Power Pointar från OS i Skolan. Vi sjunger tillsammans. Vii läser faktatexter och sammanfattar de. Vi använder Ipaden för att söka information. Vi tittar på olika länders flaggor och för statistik över Sveriges medaljer. Vi diskuterar och följer med i nyheterna genom ex. Lilla Aktuellt. Vi målar den olympiska flaggan.

 

Bedömning:

Bedömningen sker under tiden vi arbetar. Vi bedömer dina kunskaper i förhållande till målen. Vi avslutar arbetet med en frågesport för att ha som underlag.


Läroplanskopplingar

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback