Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Judendomen åk 5 Racklöfska skolan

Racklöfska skolan, Åre · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Att vara jude är att tillhöra ett folk, Israels folk och en religion. Judendomen är en mycket gammal religion. I Bibelns första del, Gamla testamentet, kan man läsa om hur judarna levde och kämpade för det land som idag är Israel.

 

 

Viktiga ord och begrepp

Menora, Davidstjärnan,  koncentrationsläger, kippa, sabbat, Tora, Lagen, Tanak, kosher, synagoga, rabbin,  hebreiska, Pesach, Lövhyddohögtiden, Yom kippur, Jerusalem

 

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer att följa läromedlet Puls Religion samt titta på filmer från Begreppa, kring judendomen. Vi kommerlära oss om förintelsen både genom att läsa boken "Pojken i randig pyjamas".

 

Tidsåtgång

Vi arbetar med Judendomen under tre veckor.Examinationsuppgifter (Bedömningsuppgifter/ redovisningsuppgifter)

 

Vi kommer att ha en muntlig uppgift i grupp v. 11, där eleverna svarar på frågor kring:

 

- det judiska folkets historia

- hur det är att leva som jude

-några judiska högtider

- viktiga begrepp inom judendomen

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Judendomen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback