Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion: Etik

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet med etik ska eleven visa förmåga att:

  • resonera i moraliska frågeställningar med stöd av etiska begrepp och modeller 

Undervisningen

Vi kommer att behandla tre etiska modeller, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vi  diskuterar och konkretiserar innehållet tillsammans och avslutar allt med en mindre skrivuppgift.

Bedömning

Se detaljer i matrisen här under. 


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Etik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback