Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Ekosystem och ekosystemtjänster

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv? Vilka ekosystemtjänster finns det i naturen?

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd
 • förklara hur fotosyntesen fungerar.
 • ge exempel på och kunna berätta om hur några ekosystem fungerar.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, arter, organism.
 • kunna berätta om och beskriva några av alla ekosystemtjänster vi får från naturen
 • kunna berätta om hur pollineringen går till och hur viktigt den är för naturen
 • beskriva och ge exempel hur vi människor påverkas av naturen

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och visa hur fotosyntesen fungerar.
 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, ekosystemtjänster
 • förklara människors påverkan av och på naturen.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita fotosyntesen, näringskedjor samt näringsväv och berätta för klasskamraterna om förloppet.
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar, ekosystemtjänster samt fotosyntesen.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen
Matris ekosystem
Uppgifter
Berätta vad du kan..

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback