Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

F-3 Tema "Berömda konstnärer"

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Jämföra olika berömda konstnärers tavlor, uttryckssätt och teknik. Skapa egna bilder med olika tekniker och därigenom utveckla sin kreativa förmåga och upptäcka intresse för konst.

Undervisningsmål

Vårt mål är att eleverna ska:

 • känna till lite om några kända konstnärer i Sverige och världen.
 • utveckla sin kreativitet för skapande och sitt intresse för konst.
 • få prova på att skapa bilder med olika tekniker.
 • skriva en kortare fakta text om en konstnär.

 

Arbetssätt

Temat kommer att pågå i en - två veckor.

Eleverna kommer att:

 • söka fakta om Vincent Van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Jenny Nyström och Carl Larsson.
 • framställa bilder med olika tekniker utifrån den konstnär man väljer.
 • arbeta med verklighetstrogna och abstrakta teckningar och målningar.
 • arbeta i åldersblandade grupper.

Bedömning

Vi bedömer dig genom hur du:

 • är aktiv under lektionstid.
 • följer givna instruktioner.
 • slutför dina uppgifter.
 • genomför dina uppgifter efter bästa förmåga.

Avslutning av temat

Vi avslutar vårt tema "Berömda konstnärer" med ett gemensamt vernissage.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter