Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap kommunikation och information åk 6 2016-2o7017

Hälsinggårdsskolan F-6, Falun · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vi ska med hjälp av filmer och andra digitala och analoga medier göra er uppmärksamma på hur de påverkar vårt beteende mot andra och hur vi ska få oss själva att bli trygga i vår egen roll.VI ska också titta på olika sociala medier och diskutera källkritik.

Syfte

Vi ska arbeta med hur vi och andra agerar i olika former av grupper. 

Vi ska uttrycka och värdera olika åsikter i samhällsfrågor och diskutera utifrån fakta, värderingar och olika synsätt.

Vi ska också titta på hur vi påverkas av olika sorters information och sociala medier. 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi ska titta på filmer, tex 1000 gånger starkare. Göra lektioner kopplade till detta. Vi ska även ha diskussioner i olika grupper där klasserna blandas. Vi ska även diskutera hur vi beter oss vid olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Det här kommer vi att bedöma:

Lektioner koppling till filmerna vi sett.

Förmågan att delge sina frågor.

Förmågan att diskutera seriöst i grupp och att kunna delge sina erfarenheter.

 

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

 Vi undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback