Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Fg Världens befolkning

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Världens befolkningen har ökat "explosionsartat" från en miljard till sju miljarder det senaste seklet. Befolkningen förväntas att öka ett tag till, för att "klinga av" vid 10 - 11 miljarder. Vad är det som gör att befolkningen ökar kraftigt i vissa delar av världen och att den minskar på andra håll? Hur kan vi påverka befolkningsökningen?

Mål

Målet är att du efter arbetsområdet ska ha kunskaper kring hur världens befolkning ökar i antal, vad det beror på och hur vi kan påverka ökningen med olika insatser. Ett annat mål är att du kan möta den oro som finns kring befolkningsfrågor och förstå hur samhället kan behöva vara förberedda för att möta befolkningsutvecklingen lokalt och globalt. 

Arbetssätt och redovisningsform

  • lärarledda genomgångar med instuderingsuppgifter. 
  • lektionsfilmer
  • undersökande uppgift med hjälp av geografiska data
  • Läromedel. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Min bedömning av dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas med hjälp av ett skriftligt prov.

Arbetets innehåll

  • Hur och varför har världens befolkning ökat? 
  • Den demografiska transitionen: Hur går ett land från höga födelse- och dödstal till låga födelse- och dödstal? 
  • Vad ligger bakom migration? 
  • Vilka konsekvenser för urbaniseringen med sig? 
  • Vad ger oss en befolkningspyramid för information om ett land? 
  • Centrala ord och begrepp, t ex: medellivslängd, spädbarnsdödlighet, födelsetal, mortalitet, urbanisering, immigration...

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter