Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

test

Grundskola i Kungsbacka (Provskola), Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vi skall läsa boken ”Number the stars”. Syftet är att ge en positiv läsupplevelse, öka ordförrådet, öka läshastigheten och förbättra meningsbyggnad och språk. Vi kommer att genomföra olika arbetsmoment inom: LYSSNA, TALA, LÄSA, SKRIVA

Syfte

  • att förstå och tolka innehållet i olika slags texter

  • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Undervisning och bedömning

Undervisning:
Vi kommer att läsa högt och tyst, enskilt och i grupp. Vi kommer tillsammans diskutera, analysera och arbeta med innehållet i boken. Vi kommer att jobba med att utöka ordförrådet och förbättra meningsbyggnad och grammatiska kunskaper.

Bedömning: 
Du skall också visa att du kan uttrycka dig i skrift. Du skall kunna delta aktivt i samtalen kring innehållet i boken och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Kunskapskrav i engelska åk 7-9
Uppgifter
Skriv en uppgoft
Uppgift 2
Uppgift 3
Ej namngiven
Uppgift 5