Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 9

General och spion

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Det här är ett arbetsområde som får bäras upp av en lek som heter general och spion. Syftet är samverkan, samarbete och delta i lek med skolans värdegrund som utgångspunkt.

Du får delta i korta föreläsningar om vad som utmärker en god studiemiljö i skolan och vad som gynnar ett gott kamratskap utifrån skolans värdegrund. Vi lär oss strategileken  General och spion" och målet är att alla kan genomföra den med ett uppmuntrande och stödjande sätt.

Det här får du återkoppling på:

Hur du tillsammans med dina klasskamrater och lärare lyckas använda ett uppmuntrande, stödjande språk som bidrar till en positiv stämning och samarbetsvilja. Det här omfattar också gester och kroppsspråk, och förmågan att bidra till en god studiemiljö.

Det här blir du bedömd på:

Hur du kan delta samt anpassar och varierar dina rörelser i denna lek (och eventuellt andra lekar och övningar vi gör).

Regler

Här kommer en dokument och en film för reglerna på General och spion..!

Film: https://youtu.be/pw0RuUt2MQ0

Dokument: https://hedemora-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_westlund_hedemora_se/EWEMKAUNhT1Gq3dPTCu02CwBjT4nmOUBYPDUK7cI40u0gw?e=3rb1ie

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen
General och spion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback