Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Åk 8 Organisk kemi v2

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 maj 2018

Livet bygger på organisk kemi. Alla organismers beståndsdelar är i huvudsak olika kombinationer av kol, väte och syre. I detta avsnitt lär vi oss varför det är på det viset.

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kol - finns i flera former som grundämne (diamant, grafit och nya material)
Aktivt kol
Kolväten (strukturformler & egenskaper)
Mättade och omättade kolväten med dubbel- & trippelbindningar (strukturformler & egenskaper)
Fossila bränsle (Vårt beroende av dem, användning, miljöpåverkan, destillering/raffinering & krackning)
Alkoholer som kemiskt begrepp (strukturformel och egenskaper/användning)
Organiska syror (strukturformel och egenskaper/användning)
Estrar (framställning/reaktionsformel & egenskaper/användning)
Polymerer (plaster)


I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Ha genomgångar & diskutera innehållet
Bygga atommodeller
Se på film
Göra undersökningar
Läsa texter
Arbeta med instuderingsfrågor

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Diskussioner i klassrummet
Laborationer & tillhörande rapporter
Prov

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Kemi 7-9 v2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback