Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Mänskliga rättigheter

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Mänskliga rättigheter och källkritik

Vi har arbetat med mänskliga rättigheter och eleverna har skrivit en uppsats som bedöms här nedan i en matris. Eleven skall ha kännedom om mänskliga rättigheter men främst ligger fokus på källkritik och att söka information.


Läroplanskopplingar

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Mänskliga rättigheter (källkritik)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter