Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Upptäck samhälle - Ekonomi

Valloxskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Varför är pengar så viktiga? Vad behöver du och hur mycket vill du ha i månadspeng?

Mål och syfte

Målen och syftet med kapitlet om Ekonomi är att du ska kunna basvara följande frågor:

  • Varför är pengar så viktiga?
  • Vad är skatter och vad användas de till?
  • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
  • Vilka är orsaker till och konsekvenser av att familjernas ekonomi försämras?
  • Hur kan vår konsumtion påverka både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

 

Upplägg

Vi kommer att läsa texter, arbeta med uppgifter, diskutera i helklass och smågrupper.

 

Avslut

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test där du får visa vad du har lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback