Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Skapa en egen låt

Viktoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Vi kommer under detta arbetsområde jobba med att skapa en egen låt. 

Vi inleder med att gå igenom hur kvintcirkeln fungerar för att sedan kunna använda denna som en hjälp i skapandet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på när man skapar en låt. Länk till presentationen finns på classroom. 

Din uppgift blir sedan att skapa din låt. Du får välja att antingen skriva en egen text eller ta en av de texter som finns på classroom. Du använder ett ackordsinstrument för att spela in ackorden du vill ha med i din låt. När du spelat in ackorden jobbar du med att få till en melodi till texten du gjort/valt. Du kan välja att själv sjunga din text eller så ber du någon kompis att sjunga åt dig, men det är du som instruerar hur melodin ska gå. Ett alternativ är också att spela en melodi till dina ackord på något instrument du känner dig bekväm med. 

 

Alla instruktioner finns även på classroom. 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Musik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter