Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Elsäkerhet

Piratenskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Elsäkerhet: att känna till elsäkerhet i hemmet samt vanligt förekommande skyltar och platser i samhället och vad man bör känna till för att undvika skador och olyckor


Läroplanskopplingar

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback