Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 2

Musik år 2 musiklyssning och musikskapande

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vilka känslor och tankar kan musiken väcka? Hur kan vi använda kroppen för att gestalta sången "Mors lilla Olle"?

Så här kommer vi att arbeta.

  • Vi kommer att lyssna på musik och träna på att berätta med ord/bilder vilka tankar/känslor musiken väcker hos oss. 
  • Vi kommer att med hjälp av bl a kroppen, rytminstrument skapa musik tillsammans till välkända sånger.

Så här kommer arbetet att bedömas

Eleverna bedöms kontinuerligt under arbetets gång.

Godtagbara kunskaper:

  • Du kan bidra till att skapa musik med hjälp av din röst, kropp eller något instrument.
  • Du kan på ett enkelt sätt berätta hur du upplever musiken.

De fem förmågorna.

De förmågor vi kommer att arbeta mest med under den här tiden är:

  • Den analyserande förmågan - kunna analysera ett stycke/låt och fundera över hur den påverkar dig själv och även andra.
  • Den kommunikativ förmåga - kunna kommunicera vilka tankar musiken väcker. Kunna framföra sånger tillsammans. Kunna kommunicera hur man kan förstärka och gestalt olika sånger och sedan framföra det.
  • Den begreppslig förmåga - kunna förstå de musikaliska begrepp vi använder.

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen
Musik åk 1 ht - Musiklyssning och musikskapande
Självskattning elev
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback