Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Montessoriskolan Vaxholm åk 1-3 Nya språket lyfter

Montessoriskolan Vaxholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Skolverkets Nya Språket lyfter visar din skriv- och läsutveckling. D-nivån är egentligen till för de som går i 4:an och 5:an.

Arbetsområdets namn

Nya Spåket lyfter (språkutveckling/läs- och skrivutveckling)

Läroplanens syfte


Centralt innehåll


Konkretisering av centralt innehåll

  Läsa

 • Kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • Känner igen ordbilder tex en och ett
 • Tar eget initiativ och visar intresse för läsning
 • Visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor

Skriva

 • Kan skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kan förstå att text kan delas upp i ord och meningar
 • Kan få fram budskap med hjälp av text
 • Kan skriva text till bilder
 • Kan skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser med mera för hand eller på dator
 • Blandar fantasiskrivning med korrekt stavning av vanliga och bekanta ord

Tala-lyssna

 • Kan tala tydligt så att mottagaren förstår
 • Kan lyssna på en kamrat och återberätta innehållet
 • Kan lyssna på en saga och återberätta innehållet
 • Kan berätta något för en grupp
 • Kan följa en enkel instruktion

 

Bedömning

Med matrisens hjälp här nedanför bedömer vi hur långt du kommit i din språkutveckling och i din läs- och skrivutveckling.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Matriser i planeringen
Språket lyfter, Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback