Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild åk vt 4

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Under terminen kommer du att få prova på att teckna med blyerts, kol, vaxkritor, blyertsfärgpennor samt skapa bilder med oljepastell. Både form och färg kommer att ligga i fokus. Du kommer att använda olika redskap för bildframställning.

Syfte

 •  Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 •  Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 •  Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 •  Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 •  Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 •  Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Centralt innehåll

Undervisningen kommer att behandla följande ur det centrala innehållet: SE nedan!

Innehåll och arbetssätt

Undervisning i grunderna för tecknande med blyertspennor av olika hårdhet. 

Undervisning i grunderna för oljemålning med fokus på oljepastellkritor.

Grunder i bildanalys diskuteras för att kunna samtala om bilders utformning och budskap. .

Bedömning

Du kommer att bedömas på arbetet under lektioner, de alster som lämnas in samt vid diskussioner och redovisning.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter