Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Minoritetsspråk och nordiska språk vecka 22

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Välkommen, velkommen, velkomið!    I den här kursen kommer du att få bekanta dig med de nationella minoritetsspråk som vi har i Sverige samt det som vi benämner som nordiska språk. 

Syfte

Vi utgår från följande syfte från ämnet svenska: 

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska

Vi arbetar med följande ur det centrala innehållet för ämnet svenska: 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta under vecka 22 på både svensk- och engelsklektionerna. Schema kommer ut på tisdag/onsdag. Allt arbete kommer att ske på lektionstid, så det gäller att vara aktiv då. 

Bedömnining

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

  • Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
  • Samtala. 

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback