Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3 - 5

Musik åk 4

Haverdals byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Under åk 4 kommer vi att arbeta vidare med att följa rytmen i sång och spel. Du kommer att få spela ukulele och prova på att ackompanjera till olika sånger tillsammans med andra. Vi tränar musikframträdande vid "Sjung in våren" där de som önskar är med och ackompanjerar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Att kunna spela och växla tre ackord på ukulelen.
Att kunna ackompanjera tillsammans med andra.
Att kunna följa en rytm

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Kunna spela 2-3 ackord på ukulelen.
Ackompanjera tillsammans med andra.
Sjunga unisont tillsammans med klassen.                                                                       

Jag kommer bedöma din förmåga genom att:

Lyssna på när du spelar ukulele och sjunger tillsammans med andra och att se hur aktivt du deltar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få arbeta tillsammans med andra och i mindre grupper. Du kommer att få sjunga och spela ukulele tillsammans med dina klasskamrater.
Du kommer att få lära dig några ackord på ukulelen. Vi kommer tillsammans skapa en härlig ukuleleorkester.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback