Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik åk.3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vad är teknik? Vi ska tillsammans ta reda på vad teknik är, vad det betyder för oss människor och vad som har förändrats. . Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

- göra enkla skisser, bilder och texter över en egen konstruktion.
- du utvecklar förmågan att använda begrepp och ord inom teknik.
- du berättar om exempel på hur tekniken har utvecklats över tid.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:


- Pröva dig fram till en bra konstruktion.
- Att lösa ett givet problem genom samarbete och tanke.
- Beskriva en teknisk pryl, både muntligt och skriftligt.
- Dokumentera ditt arbete genom skisser och ritningar.

 

Undervisning och arbetsformer

- Vi kommer att bygga och konstruera.

- Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.

- Vi ska träna oss på att använd tekniska ord och begrepp.

- Vi ska titta på och samtala om hur några av de enkla maskinerna i vår vardag fungerar.

- Vi ska läsa faktaböcker, skriva egna texter, titta på filmer och diskutera i grupper.


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter