Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundsär: Förr i tiden

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Det har inte alltid sett ut som det gör idag. För att förstå varför det ser ur som det gör idag ska vi ta tidsmaskinen och åka ungefär 100 år bak i tiden.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska jämföra livet förr och nu utifrån hemort, livet och skolan. 

Bedömning - vad och hur

VAD
Du ska kunna

-göra någon jämförelse mellan livet förr och nu,

-berätta något om skolan förr och nu,

-berätta något om kristendomen i skolan förr,

-berätta något om Slöinges historia

-känna till hur en tidslinje fungerar och var dåtid, nutid och framtid betyder

-vara delaktig i resonemang om bilder från 1900-talet/hemortens bilder,

-vara delaktig i samtal om texter från 1900-talet

 

HUR
Skriftlig uppgift utifrån stödmall där du berättar om livet förr och då jämför med nutid.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få vara delaktig i lektion från förr.

Vi kommer:

-samtala

-skriva

-läsa

-lyssna på berättelser från förr

-se film

-göra tidslinje

-besöka Berte museum

-göra släktträd

-intervjua äldre person

-besöka Falkenbergs museum

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över bilder,

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.

Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Några barnboksförfattare.

Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.

Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.

Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.

Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.

Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback