Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild åk 4

Högsäters skola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Vi kommer att arbeta med olika tekniker och material för bildframställning. Vi studerar några kända konstnärer och deras mest berömda verk. Vi kommer även att få öva oss på att kommunicera med bilder för att uttrycka olika budskap. Hur jag kan använda mig av bilder för att uttrycka åsikter och för att utveckla min kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp.

 

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Vi kommer under året arbeta med:

 • Tvådimensionell och tredimensionell bildframställning
 • Framställning av berättande och informativa bilder
 • Konstens grunder, linjer
 • Konstens grunder, former
 • Konstens grunder, färg
 • Konstens grunder, rum och perspektiv
 • Bildframställning
 • Montering 
 • Återanvändning av bilder till bildmontage och collage
 • Illustrationer till text
 • Bildanalys och bildframställning från olika tider och kulturer

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer
 • Individuellt bildskapande 
 • Bildskapande i grupp
 • Presentation och berättande om egna bilder

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • Skapa bilder så att budskapet framgår
 • Använda olika tekniker, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt
 • Återanvända bilder för att skapa egna verk 
 • Presentera och berätta om dina egna bilder

Bedömningen kommer ske genom observationer under arbetet gång som formativ bedömning där feedback ges.

Bedömning kommer även ske efter avslutade arbetsområden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback