Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sveriges landskap år 4 namngeografi, olika naturtyper i Sverige

Högsäters skola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Du kommer att se programmet, Den stora Sverigeresan och lära dig om landskapen som personerna besöker. Du kommer att träna dig på att använda karta och kartbok. Du kommer att fördjupa dig i några av Sveriges 25 landskap.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna använda kartboken, förstå en karta, dess färger och symboler.  Du ska visa att du har förmågan att kunna sätta ut landskapen, större  sjöar, vattendrag, berg, ö ar, större städer samt lära dig hur och varför naturlandskapet skiljer sig åt i olika delar av landet. Du ska kunna förklara skillnader och likheter mellan att bo i södra och norra Sverige, vilka olika sorters arbetstillfällen som finns var och hur dessa hänger ihop med de naturgivna förutsättningarna t ex lantbruk och skogsbruk, gruvnäring. Ange platsers inbördes  läge med hjälp av väderstrecken. Du lär dig även  geografiska termer och begrepp som anknyter till vårt  klimat. 

 Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att kunna använda kartboken som källa, förstå en kartas information,  dess färger och symboler,  du ska kunna använda kartans register och koordinatsystem. Jag bedömer din förmåga att kunna förstå kartbildens information, dels i en topografisk karta dels i en tematisk. Du ska kunna sätta ut angivna geografiska platser. Du ska visa att du har förmågan att kunna överföra kunskaper från kartan till skrivna fakta  och från  en atlas till  en blindkarta.

Du ser en programserie som handlar om Holger Nilsson och Mårtenssons resa genom Sverige. Du arbetar med kartan och lär dig kartans färger och symboler. Du läser om några av Sveriges landskap och lär dig om skillnader och likheter dem emellan. Därefter väljer du ett "nytt" landskap själv och beskriver det med egna ord.

I årskurs 4 är det huvudsakliga geografiska området Sverige och kunskap om landet vi bor i.


Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi - Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback