Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Prov i Språkhistoria & Nordiska språk

Viktoriaskolan, Brickebergskyrkans skolstiftelse · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Du ska få arbeta med språkhistoria och våra grannspråk. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas. Du ska få lära dig mer om hur grannspråken ser ut och hur de liknar och skiljer sig från svenskan. Du som läser Svenska som andra språk kommer också gå igenom den svenska språkhistorien men också fördjupa dig i ditt modermål och jämföra med svenskan.

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är.  Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Förberedelse inför provet

Förbered dig genom att läsa kompendiet som finns utlagt på Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/NTA3NTY5MDU0MFpa/p/MTU2NjcwMTkyMzNa/details

Gleerups sidor om språkhistorien och gör övningarna där. https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/12cc8db9-5d97-48b7-9d4a-e453601722b8

Du kan även förbereda dig genom att söka på Studi.se där det finns videogenomgångar och quiz på språkhistoria och låneord

https://www.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-del-1

https://www.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-del-2

https://www.studi.se/l/laanord

https://www.studi.se/l/spraakens-slaekttraed

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska - Språkhistoria & Nordiska språk
Sva - Språkhistoria, svenska och modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback