Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - vikt och volym

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Arbetsområdet innebär arbete med vikt och volym. Vi kommer att arbeta med hur man jämför och växlar mellan volymenheter och hur man jämför och växlar mellan viktenheter.

 

Arbetsområde Vikt och volym

 

Mål och riktlinjer

Lgr11    kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
  • växla mellan olika volymenheter
  • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
  • växla mellan olika viktenheter

Arbetssätt

Enskilt arbete,

Grupparbete,

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal
 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback