Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Sannolikhet och statistik åk 8 kap 5, Prio

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

I det här avsnittet ska vi arbeta med sannolikhet och statistik. Eftersom terminen snart är slut så kommer vi bara arbeta med delar av kapitlet nu och sedan mer i åk 9. I

 

I det här kapitlet (s.176-193) kommer du att lära dig om

 • chans och risk
 • sannolikhetslärans grunder
 • sannolikhet i flera steg
 • oberoende och beroende händelser

Begrepp som du ska lära dig:

 • händelse
 • risk
 • chans
 • sannolikhet
 • utfall
 • likformig sannolikhet
 • gynnsamma utfall
 • möjliga utfall
 • utfallsdiagram
 • träddiagram
 • komplementhändelse
 • beroende och oberoende händelser
 • återläggning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering för v.22 - v.24, den fylls på allt eftersom: Lektionsplanering

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på läxhjälpen på onsdagar kl 15.30-17.00 i sal 112 . Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig.

På min mattesite som du hittar här: Ma-site kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter. (Siten är under uppbyggnad och fylls på vart eftersom).

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

Bedömning

Vi kommer inte ha något prov på sannolikhet och statistik den här terminen.


Läroplanskopplingar

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback