Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4

Åk 4 Vt-18 Vårt viktiga vatten

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

I arbetsområdet om vårt viktiga vatten kommer vi att läsa om vatten utifrån olika perspektiv men lägga särskild tonvikt vattnets kretslopp.

Arbetsområdet innehåller följande moment: 

 • Vattnets olika former
 • Vattnets väg från fast form, flytande form och gasform samt gasform, flytande form, fast form
 • Vattnets kretslopp 
 • Vatten i olika delar av världen 

Arbetssätt

 • Genomgångar, praktisk uppgift samt läxförhör av vattnets kretslopp
 • Genomgång av vattnets olika former 
 • Faktatexter 
 • Faktafilmer 
 • Läsförståelse av tidningsartikel

Bedömning

 • Dina visade kunskaper kring vattnets olika former 
 • Dina kunskaper om vattnets kretslopp 
 • Dina frågor och analyser av tidningsartikeln 

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen
Åk 4 Vt-18 Vårt viktiga vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback