Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Parafras Escher

Resursenhet Eksätra, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Vi kommer att titta på M. Eschers verk och prata kring hans konst. Därefter tittar vi på parafraser av Escher. Avslutningsvis får du själv göra en parafras av Eschers konstverk..

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- se och prata om olika konstverk i vår konsthistoria

- lära sig om vad en parafas kan vara och göra en egen

- ta del av varandras arbeten

- presentera sitt arbete och beskriva  

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer:

- hur du jobbat under arbetets gång, hur drivande du varit i din framställning

- hur du kunde beskriva och presentera ditt arbete utifrån syftet

- helheten; ide- överväganden- framställning- reflektion

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris - Bild åk 7-9
Uppgifter
Parafras

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback