Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Krusboda skola, Historia åk. 5, 18/19

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Genom undervisningen i Historia ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om viktiga händelser och personer under Vasatiden och Stormaktstiden fram till ca år 1700, historiska begrepp och källkritik.

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola historia åk 5

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehål

 

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 

 • Centralt innehåll
   
 • Hi 4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
 •  Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, t.ex av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vid historiska källor, t.ex brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp
 •  Exempel på hur 1500-talet och 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
   
 • Hur historiska personer och händelser, t.ex. drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom tolkningar och under skilda tider.
 • Hi 4-6
  Tidsbegreppet stormaktstiden samt olika syn på dess betydelse.

 

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, studera kartboken samt se filmer.

 

Läromedel

- Puls- Historia, Naturoch Kultur. 

- Filmer på till exempel ne.se och ur.se

 -Olika sidor på internet, till exempel www.so-rummet.se och www.ungafakta.se 

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback