Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Magnetism

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi dem till? är några frågor som vi kommer att söka svar på. Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Innehåll

Följande av det centrala innhållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

Beömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom att skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

Under arbetets gång kommer jag att observera hur du arbetar med de undersökningar vi gör.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback