Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4

Värme och värmespridning

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Vi undersöker hur en termos fungerar och lär oss mer om värme och hur den sprider sig.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att:

- träna på att använda nya begrepp 
- genomföra en undersökning; du ställer hypotes, genomför, redovisar och analyserar resultat

Innehåll

Hur sprider sig värme och hur hindrar man det från att sprida sig. Vilka material är värmeisolerande. Energi finns i olika former.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur du:

- använder de nya begreppen i olika sammanhang

- genomför undersökning av din egengjorda Termos; ställer hypotes, genomför, redovisar i en labbrapport och analyserar resultat

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra termos av pet-flaska.

Vi kommer göra en enkel naturvetenskaplig undersökning om hur temperaturen på vattnet i våra termosar förändras.

Vi läser faktatexter om värme och kyla och diskuterar och svarar på frågor.

Vi tittar på filmer.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback