Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Geometri

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Arbetsområdet innehåller bland annat koordinatsystem, fyrhörningar, symmetri och speglingar i relation till en punkt, olika trianglar samt area och omkrets.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Matriser i planeringen
Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback