Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

6

Bygga broar

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Bedömningsmatris till brobygge.


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Bygga Broar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter