Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

FS - Slöjd - Urgröpning vt18

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Att göra en skål av ett stycke trä innebär att ta bort trä på ett kontrollerat sätt. Den vanligaste tekniken går ut på att slå ett vasst järn genom träet med en träklubba. Järnet har en krökt egg, vilket gör att du kan styra järnets färd genom träbiten.

Planering - Urgröpning - åk 4

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta mer än halva vårterminen 2018 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa en urgröpning med sköld och träklubba. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via bilder och filmer.

Uppdraget är att tillverka en skål med hjälp av tekniken att hugga med sköld och träklubba. Du tilldelas ett förberett slöjdämne i alträ. Din uppgift är att välja en form, gröpa ur, putsa och ytbehandla.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar först och främst förmågorna: Formge och framställa, Analysera och värdera arbetsprocesser.

Du ska efter arbetsområdet kunna använda tekniken hugga med sköld och träklubba. Du ska kunna formge din skål så att tankarna går till godis på något sätt. Du ska kunna värdera ditt arbete.

Centrala begrepp

  • Urgröpning, hugga med sköld och träklubba.
  • Rätblock.
  • Träklubba, sköld, rasp, fil, sandpapper, pensel.
  • Temperafärg, trälack.
  • Alträ.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

  • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
  • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.
  • Det du skriver som svar på frågorna i slöjdlappen.

Du kommer att vägledas i:

  • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
FS - Slöjd - Urgröpning - Matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback