Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska, Musik, Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Nu grönskar det

Musiklådans Friskola , Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Under ca 5 skoldagar utgår vi från sången "Nu grönskar det" och arbetar i flera ämnen. Sedan sjunger vi sången på avslutningen.

 

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!

 

Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.


Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.


Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

 

  • Sången introduceras på musiklektion i halvklass. Sången sjungs i lugnt tempo
  • Sången spelas som bakgrundsmusik i flera versioner i klassrummet, främst instrumentalt.
  • Vi lyssnar på musiken instrumentalt och sjunger med (youtube).
  • Alla elever får texten. Vi läser, samtalar om ord och uttryck. Är det skillnad mellan sångtext och annan text? Hur skulle ni uttrycka samma sak för en kompis? .
  • Alla får välja varsin rad som tolkas i en bild.
  • Textraden ska skrivas så fint som möjligt under bilden.
  • Alla elever får ta med iPad ut för att ta ett foto som passar till sången. Fri tolkning. Fotona ska föras över till dator och skrivas ut. Fotona samlas och sätts upp vid sångtexten
  • Samtal om hur det ser ut i naturen runt oss "när det grönskar".

Läroplanskopplingar

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback