Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 5

Musik år 1-5 "Sommaravslutning"

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vi övar tillsammans på några sommarsånger inför läsårsavslutningen.

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger några sommarsånger. Vi övar dels i våra musikgrupper, dels alla 6:orna tillsammans. Vi övar också tillsammans med de 9:or som ska vara vårt komp-band på själva sommaravslutningen.

Vad är det vi tränar på?

Sång:

Vi jobbar med/ pratar om/ övar på: Rösten och medvetenheten kring sjungandet. Att sjunga och lyssna samtidigt. Att sången ska låta fint och lagom starkt. -Att sjunga ut och våga höras väl utan att "skrika". Att det är viktigt att publiken kan höra texten och hur man gör för att sången ska bli tydlig. Att framföra musik inför publik.

  • Ur det centrala innehållet för ämnet musik:

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Matriser i planeringen
Musik år 1-5.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback