Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Kraft och rörelse

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans.

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad hastighet, acceleration, retardation, tyngdkraft, friktion, hävstång, tyngdpunkt och vad fritt fall är,samt kunna ge exempel på det. Ex hur en bil tar sig framåt,
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
 • kunna förklara vad gravitations- och centrifugalkraft är genom att kunna ge exempel,Arbetsform och grupper

 
 • Arbeta med boken om Kemi och fysik, kapitel kraft och rörelse
 • Jobba med häfte/läsförståelse om kraft och rörelse.
 • Vara med på genomgångar
 • Utföra olika experiment "Lekplats fysik"
 • Förklara olika begrepp utifrån texten i boken
 • Förhör

Bedömning

Det jag kommer att bedömma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med,
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kraft och rörelse
Uppgifter
Undersökning av fritkion
Undersökning frikton
Friktion och tyngdkraft

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback