Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Fl Halmstad

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Halmstad - staden med tre hjärtan. Nu ska du få lära dig om Halmstads historia, viktiga platser och hur människorna har levt i vår stad under de senaste århundradena.

 

Vad ska jag lära mig?

  • Halmstads geografiska läge och vad det har för betydelse för människor som har levt här genom tiderna..
  • Halmstads historia utifrån några viktiga platser, händelser och byggnader.

 

Hur ska jag lära mig?

  • Genom att besöka några viktiga platser i vår närmiljö.
  • Genom att läsa faktatexter.
  • Genom att samtala om bilder från förr lär vi oss hur människor levde i Halmstad.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

  • Genom att förklara var Halmstad ligger på en karta.
  • Genom att samtala om viktiga platser, händelser och byggnader.

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback