Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

5

Krusboda skola Fysik/kemi År 5 18/19

Krusboda skola, Tyresö · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

I åk 5 arbetar vi med : lösningar och blandningar, elektricitet, eld, magnetism, ljud,ljus

Kemi/fysik  år 5

I åk 5 arbetar vi med:

 lösningar och blandningar, elektricitet, eld, magnetism, ljud,ljus. ( ihop med hörsel & synen)

 

I år 5 besöker eleverna brandstationen, och på våren Kolardammarna med Naturskolan.

Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig.  S. 18-21 ( här kan man samarbeta med biologins organ öra-ljud)
 • Hur ljus uppfattas av ögat.   S. 74-80             ( ( här kan man samarbeta med biologins organ öga-ljus)
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor. Skuggor och ljusområdens form. S. 74-80
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. S. 50-54 ( det finns en magnetlåda i NO skåpen)
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kopplas samt hur de kan användas i vardagen. S. 102-114 ( NTA låda finns, ellåda finns i NO skåpen)

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.
 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst) ( Ev samarbete med bild, Tavla av Guiseppe finns i konstförrådet)

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment 

 • Mätövningar
 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.
 • Enkla skriftliga labrapporter.

 • Läsa och använda sig av faktatexter.

 • Använda utrustning på ett säkert sätt.

 

 Kemi

kemin i vardagen och samhället

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. S 66-72 ( det finns även en NTA låda Matens kemi som passar här).
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. S. 28-34
 • Fossila och förnybara bränslen. S. 116-126

 

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  ( delar från kap 1, 4 & 6)
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.
 • Använda utrustning på ett säkert sätt.

 Bedömning

Eleven bedöms löpande i kunskapsmatrisen.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter